Informace ŠD

Zvonek pro vyzvedávání dětí (v době od 15:15 do 15:45) ze školní družiny v budově ZŠ Nádvorní je umístěn při vstupu vedle vrátnice. Označení zvonku – ŠD Klub.

Informace ŠD – organizace prvního týdne

  • Rozmístění dětí – pondělí 2. 9. 2019
    • II. třídy – odchází po vyučování do ŠD Byteček
    • III. třídy – odchází po vyučování do ŠD Domeček
    • Od 12.30 h si vyzvedávejte všechny děti v ŠD Domečku.
  • Rozmístění dětí – úterý 3. 9. 2019
    • Od 12.45 h si můžete děti vyzvednout:

Rozmístění dětí od středy 4. 9. 2019 platí dle … Celý příspěvek

Zahájení školního roku 2019/2020

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 bude zahájeno v pondělí 2. září 2019. Výuka ve druhém až devátém ročníku začne v 8.00 h a bude ukončena v 9.40 h. Slavnostní uvítání našich prvňáčků žáky devátých tříd je naplánováno na 8.30 h (sraz rodičů a dětí před hlavním vchodem z ulice Křídlovická).

V úterý 3. září začne výuka v 8.00 h. Ve druhém až šestém ročníku vyučování končí v 11.40 h, v sedmém až devátém ročníku končí ve 12.35 h. Prvňáčci zůstanou ve škole od 8.00 h do 9.40 h. Družinové děti budou … Celý příspěvek

Daltonské týdenní plány

Plan-ImageTýdenní plány zahrnují probírané učivo každého jednotlivého školního týdne a umožňují žákům plánování samostatné práce i její následné zhodnocení. Kromě povinných úkolů nabízejí pedagogové žákům také úkoly volitelné, které podporují jejich tvořivost a umožňují využití mnohočetné inteligence.

INFORMACE O PŘIJETÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY – školní rok 2019/2020

Děti, které ve školním roce 2019/2020 budou žáky prvních, druhých a třetích ročníků a jejichž zákonní zástupci odevzdali do 21. června 2019 řádně vyplněnou přihlášku k zájmovému vzdělávání do ŠD pro školní rok 2019/2020, budou do školní družiny přijaty.

Zákonní zástupci, jejichž děti budou ve školním roce 2019/2020 žáky čtvrtého ročníku, doručí ve dnech 3. a 4. září 2019 k rukám vedoucí vychovatelky ŠD řádně vyplněnou přihlášku k zájmovému vzdělávání. Informace  ohledně  přijetí či nepřijetí do ŠD bude zákonným zástupcům sdělena do 9. 9. 2019. O výběru uchazečů … Celý příspěvek