Organizace obědů pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020

Harmonogram odchodů na obědy

4. a 5. ročník 12.00–12.20 h

1. ročník 12.20–12.40 h

2. a 3. ročník 12.40–13.00 h

Pokud máte ve škole dvě a více dětí, které chodí na oběd a nechodí do družiny, prosíme, aby si starší sourozenec vyzvedl mladšího ve 12.00 h a šli společně na oběd, ať na sebe nemusí čekat.

Děkujeme za spolupráci a trpělivost při organizaci nástupu dětí do školy.

Věříme, že vše společně zvládneme.

J. Drexlerová, zástupkyně pro I. stupeň

Poděkování

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali panu Tomáši Krmíčkovi za bezplatné zapůjčení dezinfekčního přístroje. Díky panu Krmíčkovi jsou naše třídy připraveny na nástup našich dětí nadstandardním způsobem. Velmi si jeho podpory vážíme.

Děkujeme!

Za vedení školy Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně pro I. stupeň

Nabídka pracovní pozice

ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b hledá pracovníka/pracovnici na pozici účetní + správce rozpočtu na plný úvazek. Požadované minimální vzdělání – ekonomické s maturitou. Znalosti a dovednosti: práce s rozpočtem ve škole (výpočet rozpočtu, sestavování, plánování, sledování čerpání, provádění změn a převodů); komplexní vedení účetnictví, znalost účetních operací, hospodaření příspěvkové organizace, orientace v aktuální legislativě; komunikační dovednosti, zejména při jednání se zaměstnanci a zřizovatelem.  Platové zařazení – 10. platová třída + možnost osobního příplatku, mimořádných odměn, příspěvku … Celý příspěvek

Provoz školy do konce školního roku 2019/2020

Vážení zákonní zástupci,

v souladu s metodickým pokynem MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss) o provozu škol do konce školního roku 2019/2020 Vás informujeme o následujících skutečnostech:

 • Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy v případě žáka 1. stupně do 18. 5. 2020. Vzhledem k náročnosti organizace Vás žádáme, abyste tak učinili již do 15. 5. 2020 zprávou v EŽK svému třídnímu učiteli. Zákonní zástupci žáků 9. ročníku vyjádří svůj zájem nejpozději 7. 5. 2020. Po těchto … Celý příspěvek
 • Informace v době uzavření školy

  Zde najdete všechny články, které souvisí s aktuální situací, formuláře na ošetřovné, opatření k zápisům do MŠinspiraci pro práci s dětmi MŠ, informace k zápisu do prvních tříd, informace o jednotné přijímací zkoušce pro 5., 7. a 9. ročník, informace k absolventským projektům, inspirace k domácí výuce 

  Informace o jednotné přijímací zkoušce pro 5., 7. a 9. ročník

  Na základě ustanovení Zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, upravuje pro školní rok 2019/2020 pravidla přijímacího řízení včetně podmínek konání jednotné přijímací zkoušky a pravidla konání maturitní a závěrečné zkoušky, proběhne jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti osobní přítomnosti žáků na středních školách. Uchazeči budou konat jednotnou přijímací … Celý příspěvek

  Absolventské projekty 2020 – nové pokyny

  Nové pokyny k absolventským projektům:

  Žák vypracuje písemnou část absolventského projektu a svou práci zašle ve formátu PDF konzultantovi do 15. 5. 2020.
  Hodnocení absolventského projektu bude významnou součástí klasifikace z českého jazyka.
  Prezentace absolventských projektů v tomto školním roce neproběhnou.

  Absolventské projekty patří již šestnáct let ke konci školní docházky našich deváťáků. Je to … Celý příspěvek