Poslední setkání projektu Erasmus+ SMART ve finském Salo

Od 16. do 20. září proběhlo poslední setkání učitelského týmu v rámci projektu Erasmus+ SMART, které se konalo v malém městečku Salo, ležícím na spojnici hlavního města Finska Helsinek a města Turku. V průběhu setkání jsme navštívili participující školu Moision koulu, jež nás zaujala svým vybavením a naprostým klidem, a to i v době přestávek. Kromě bilancování a příprav na uzavření … Celý příspěvek

Adaptační kurz šestých tříd

Podmitrov byl sám o sobě moc hezký. I když jsem tam mohl být jenom jeden den, a to přes den,  mám velmi hezké zážitky. Hry byly velmi dobře navržené, všichni byli moc milí a bylo to prostě super :). Nejvíce se i asi líbilo opékání špekáčků, v mém případě rohlíku!!! Nejvíce se mi líbila hra s názvem: Nestoupni na minu! Na kurzu jsme se všichni lépe poznali:). Prostě to bylo super!!!

Vánoční zájezd do Krakova a Věličky

Naše škola nabízí žákům druhého stupně jednodenní předvánoční výlet do Krakova a solných dolů Vělička. Zájezd se uskuteční ve středu 11. 12. 2019.
Závaznou přihlášku s penězi mohou děti odevzdávat do 21. 10. 2019 paní učitelce Radce Smyčkové v kabinetě TV.

Informační leták a přihláška