Téma první rodičovské kavárny

V úterý po jarních prázdninách, tedy 19. února, se uskuteční první RODIČOVSKÁ KAVÁRNA. Všechny Vás srdečně zveme a těšíme se na setkání s Vámi.

Hostem na tomto setkání bude zástupce jazykové školy P.A.R.K. Důvodem je naše začínající spolupráce. V minulých dnech totiž škola uzavřela s touto jazykovou školou dohodu o partnerství. Co Vám a Vašim dětem  toto partnerství může přinést a jak jej můžete využít, je právě to, o čem bude zástupce P.A.R.K.u ve své prezentaci … Celý příspěvek

Výsledky konverzační soutěže

Ve čtvrtek 24. ledna proběhlo školní kolo konverzační soutěže. Výkony soutěžíčích v kategorii I.A posuzovaly paní učitelky Králová a Špičková. Vítězem v této kategorii se stal žák 7. B Vít Procházka. V kategorii II.A oceňovali výkony žáků paní učitelka Vokrojová a pan učitel Přecechtěl. V této kategorii zvítězil žák 9. C Marek Vrbka. Oba chlapci budou naši školu reprezentovat v dalším kole této soutěže, které proběhne dne 21. února.

Vítězům gratulujeme a všechny zúčastněné chválíme za jejich vystoupení.

Učitelé anglického jazyka

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde získané znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

Projekt Brno a jižní Morava bez hranic na naší škole

Na začátku listopadu se na naší škole uskuteční tři setkání v rámci projektu Projekt Brno a jižní Morava bez hranic. Jedná se o projekt, který napomáhá setkávání dětí a dospělých s různým postižením se žáky základních a středních škol a vysokoškolskými studenty, s dětmi z dětských domovů, diagnostických ústavů a dalších center.