Výsledky vyhledávání: scio

Testování žáků 9. ročníku (SCIO)

Od pondělí 2. listopadu do pondělí 9. listopadu  2015 se žáci devátých tříd naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu.

Webové stránky SCIO 

Pokyny najdete zde: instrukce

Testování žáků šestého ročníku (SCIO)

Od 19. do 26. října 2015 se šesté třídy naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu. Podrobnější informace najdete na stránkách společnosti SCIO

 

Testování žáků devátého ročníku (SCIO)

V pondělí 3. listopadu začíná srovnávací testování devátých ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektů Komplexní evaluační analýza (KEA) a Stonožka (STZŠ), do kterých jsou zapojeny školy z celé ČR.

Ocenění SCIO

Ocenění společnosti ScioŽáci naší školy získali OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování, které společnost Scio realizovala v druhé polovině školního roku 2013/2014.

Testování SCIO

Od 7. do 18. dubna 2014 se sedmé třídy naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.

Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu. Webové stránky SCIO

Výsledky testování SCIO – Stonožka 6

scio_6V uplynulých týdnech pro- běhlo testování žáků 6. ročníku Stonožka 6. Žáci 6.C (třída s RVMPP) nám udělali velikou radost, protože v porovnání s ostatními šesťáky z jiných škol dosáhli velmi pěkných výsledků.

SCIO testy – ověření funkčních znalostí

V měsíci březnu probíhá na naší škole testování SCIO. Třídy osmého a devátého ročníku se účastnily projektu PRUT. Předmětem projektu je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat na druhých stupních základních škol ve vybraných krajích.

Žáci sedmého a osmého ročníku se zúčastní projektu STONOŽKA – testování klíčových kompetencí. Testy obsahují  úlohy prověřující všechny klíčové kompetence (komunikativní, sociálněpersonální, kompetence k učení, k řešení problémů, občanské a pracovní). Součástí testů je i společná dotazníková část prověřující postojovou složku každé sledované kompetence.

Další informace najdete na … Celý příspěvek

Testování žáků šestého ročníku (SCIO)

Od 11. do 19. října 2012 se šesté třídy naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu. Webové stránky SCIO

Zlatý certifikát SCIO

http://www.scio.cz/1_images/banerZC1.jpgNa základě realizace evaluačních projektů společnosti Scio ve školních letech 2008/2009–2011/2012 získala naše škola Zlatý certifikát SCIO.

Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a informatiky

Vzdělávání v matematických třídách má na naší škole více než třicetiletou tradici. V průběhu těchto let byly tyto třídy pro nadané žáky otevírány pod různými názvy. Dnes se jedná o třídy s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky.

Do tříd přijímáme žáky se zájmem o tyto předměty ze všech částí Brna i žáky mimobrněnské. Protože vybraní žáci mají zájem intenzivněji se … Celý příspěvek

Aktuální informace o přijímacím řízení na střední školy ve školní roce 2015/2016

Přijímací řízení na střední školy

Zdroje informací

 • Atlas školství pro rok 2016/2017 v tištěné i elektronické podobě: www.atlasskolstvi.cz s přehledem SŠ v JM kraji
 • Informační letáky jednotlivých SŠ (viz nástěnka v 2. patře a předmět Výchova k volbě povolání)
 • Konzultace s výchovnou poradkyní Mgr. Magdalenou Jaškovou v době konzultačních hodin (čtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin)
 • Informační a poradenské středisko pro volbu povolání Úřadu práce v Brně na Polní 37 (tel.: 950 104 463), žáci XI.A v rámci předmětu Výchova k volbě povolání toto středisko navštíví dne 10. 12. 2015.
 • Dny otevřených dveří na … Celý příspěvek
 • Dovednosti pro život

  V příštím týdnu proběhne testování společnosti SCIO – Dovednosti pro život. Projekt ověřuje nejdůležitější dovednosti, jako je schopnost učit se, řešit problémy, komunikovat, rozvíjet vztahy či pracovat s informacemi.

  Ověřovací test čeká žáky osmých tříd – a to pouze online. Tato úroveň obsahuje 45 úloh, časová dotace je 60 minut. V testu jsou provázány kotevní úlohy – tedy společné úlohy napříč úrovněmi, které odhalí skutečnou úroveň dovedností žáka. DEMO test si můžete vyzkoušet.

   

  Testování žáků devátého ročníku

  V měsíci listopadu proběhlo srovnávací testování devátých ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektů Komplexní evaluační analýza (KEA) a Stonožka (STZŠ), do kterých jsou zapojeny školy z celé ČR.

  Adaptační kurz pro šestý ročník

  V pondělí 8. října odjíždí VI.A, VI.B a VI.C na adaptační kurz do Podmitrova. Žáci stráví tři krásné podzimní dny na Českomoravské vrchovině. Seznámí se také s pravidly daltonského způsobu práce a života na druhém stupni naší školy. Ověří si své znalosti v rozmanitých soutěžích a hrách. Žáci, kteří jsou na naší škole noví, budou mít dostatek času se s ostatními seznámit a skamarádit a žáci, kteří se vídali již na prvním stupni, se budou moci ještě více navzájem spřátelit. Přejeme … Celý příspěvek