Výsledky vyhledávání: scio

Testování žáků 9. ročníku (SCIO)

Od pondělí 2. listopadu do pondělí 9. listopadu  2015 se žáci devátých tříd naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu.

Webové stránky SCIO 

Pokyny najdete zde: instrukce

Testování žáků šestého ročníku (SCIO)

Od 19. do 26. října 2015 se šesté třídy naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu. Podrobnější informace najdete na stránkách společnosti SCIO

 

Testování žáků devátého ročníku (SCIO)

V pondělí 3. listopadu začíná srovnávací testování devátých ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v rámci projektů Komplexní evaluační analýza (KEA) a Stonožka (STZŠ), do kterých jsou zapojeny školy z celé ČR.

Ocenění SCIO

Ocenění společnosti ScioŽáci naší školy získali OCENĚNÍ za výborné výsledky v testování, které společnost Scio realizovala v druhé polovině školního roku 2013/2014.

Testování SCIO

Od 7. do 18. dubna 2014 se sedmé třídy naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.

Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu. Webové stránky SCIO

Výsledky testování SCIO – Stonožka 6

scio_6V uplynulých týdnech pro- běhlo testování žáků 6. ročníku Stonožka 6. Žáci 6.C (třída s RVMPP) nám udělali velikou radost, protože v porovnání s ostatními šesťáky z jiných škol dosáhli velmi pěkných výsledků.

SCIO testy – ověření funkčních znalostí

V měsíci březnu probíhá na naší škole testování SCIO. Třídy osmého a devátého ročníku se účastnily projektu PRUT. Předmětem projektu je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat na druhých stupních základních škol ve vybraných krajích.

Žáci sedmého a osmého ročníku se zúčastní projektu STONOŽKA – testování klíčových kompetencí. Testy obsahují  úlohy prověřující všechny klíčové kompetence (komunikativní, sociálněpersonální, kompetence k učení, k řešení problémů, občanské a pracovní). Součástí testů je i společná dotazníková část prověřující … Celý příspěvek

Testování žáků šestého ročníku (SCIO)

Od 11. do 19. října 2012 se šesté třídy naší školy zúčastní srovnávacího testování ZŠ společnosti SCIO v rámci projektu Stonožka a modulu KEA. Testování proběhne elektronicky. K dispozici jsou testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Rodiče, žáci  i učitelé vyplní také dotazníky související s výukou daných předmětů. Po vyhodnocení každý žák obdrží svou individuální zprávu. Webové stránky SCIO

Zlatý certifikát SCIO

http://www.scio.cz/1_images/banerZC1.jpgNa základě realizace evaluačních projektů společnosti Scio ve školních letech 2008/2009–2011/2012 získala naše škola Zlatý certifikát SCIO.