Info k platbám ŠD

Vážení rodiče,
dle rozhodnutí ředitelky školy byla prominuta úplata za školní družinu.

Za měsíc říjen je všem dětem odečtena polovina platby (100 Kč).

Za měsíc listopad – dětem z prvních a druhých tříd je odečtena polovina platby (100 Kč), dětem ze třetích a
čtvrtých tříd je platba prominuta v celé výši (200 Kč).

Vzniklé přeplatky jsou převedeny na II. pololetí školního roku.

Přejeme pohodové dny.
Mifková Radmila