Organizace obědů pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020

Harmonogram odchodů na obědy

4. a 5. ročník 12.00–12.20 h

1. ročník 12.20–12.40 h

2. a 3. ročník 12.40–13.00 h

Pokud máte ve škole dvě a více dětí, které chodí na oběd a nechodí do družiny, prosíme, aby si starší sourozenec vyzvedl mladšího ve 12.00 h a šli společně na oběd, ať na sebe nemusí čekat.

Děkujeme za spolupráci a trpělivost při organizaci nástupu dětí do školy.

Věříme, že vše společně zvládneme.

Celý příspěvek

Poděkování

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali panu Tomáši Krmíčkovi za bezplatné zapůjčení dezinfekčního přístroje. Díky panu Krmíčkovi jsou naše třídy připraveny na nástup našich dětí nadstandardním způsobem. Velmi si jeho podpory vážíme.

Děkujeme!

Za vedení školy Mgr. Jana Drexlerová, zástupkyně pro I. stupeň

Organizační pokyny pro nástup žáků do školy od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci,

od 25. 5. 2020 bude škola otevřena pro dobrovolnou docházku žáků do školy v souladu s metodickým pokynem MŠMT (http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss)

Zde najdete organizační pokyny:

 • V pondělí 25. 5. 2020 před vstupem do školy je zákonný zástupce povinen předat škole čestné prohlášení, které obsahuje písemné potvrzení o seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory včetně doporučení a také prohlášení o bezinfekčnosti (potvrzení toho, že se … Celý příspěvek
 • Vstupní test do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

  Vstupní test do 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů se uskuteční dne 10. června 2020. Všichni přihlášení obdrží podrobnější informace prostřednictvím emailu zhruba týden před konáním testu.

  Elektronické přihlášky budou přijímány do neděle 17. května do 24.00 h.

  Nabídka pracovní pozice

  ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická 30b hledá pracovníka/pracovnici na pozici účetní + správce rozpočtu na plný úvazek. Požadované minimální vzdělání – ekonomické s maturitou. Znalosti a dovednosti: práce s rozpočtem ve škole (výpočet rozpočtu, sestavování, plánování, sledování čerpání, provádění změn a převodů); komplexní vedení účetnictví, znalost účetních operací, hospodaření příspěvkové organizace, orientace v aktuální legislativě; komunikační dovednosti, zejména při jednání se zaměstnanci a zřizovatelem.  Platové zařazení … Celý příspěvek

  Informace ŠD

  Prosíme zákonné zástupce, kteří  nezaplatili za školní družinu, aby okamžitě platbu uhradili. Částka 300 Kč  je za období únor a březen 2020. Variabilní symbol je stejný jako v I. pololetí školního roku 2019/2020. Za období duben až červen 2020 je úplata za ŠD zrušena. Mifková Radmila

  BRLOH EXTRA

  Znáte BRLOH? Brněnská logická hra je zpět! Tentokrát půjde o soutěž jednotlivců – BRLOH EXTRA. Ve čtvrtek 11.6. od 16:00 zveřejní na webu zadání dvaceti příkladů.
  Na řešení budete mít tentokrát 150 minut.

  V soutěži jde především o zábavu, tak doufáme, že si soutěž s námi užijete.
  Celý příspěvek