Den Země 2017

V sobotu 22. dubna 2017 jsme oslavili Den Země. Historie tohoto dne se začala psát roku 1970 v USA. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost. I naše škola oslavila tento den enviromentálním … Celý příspěvek

Bystrouška

V úterý 18. dubna navštívili žáci II. C a II. D opět CVČ Bystrouška v Bystrci. Čekaly nás programy „Vstávej semínko“ a „Lesní království“. Ověři li jsme si spoustu poznatků a vědomostí o jarní přírodě, o zvířátkách i rostlinách. Někteří pekli slané dalamánky, další sázeli rostlinky. Bavily nás i hry na zvířátka. Našel se čas i na … Celý příspěvek

NENECH TO BÝT

Naše škola se zaregistrovala do projektu s názvem Nenech to být.

„Nenech to být“ je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno a Linkou bezpečí.

  • Žáci i rodiče mají další možnost, jak upozornit na problémy, které se týkají šikany.

  • Upozornit … Celý příspěvek

Třídní schůzky

V pondělí 24. dubna 2017 proběhnou třídní schůzky. Na prvním stupni je společný začátek stanoven na 16 hod., druhý stupeň začíná v 17 hod. Třetí čtvrtletí bude ukončeno pedagogickou radou, která také proběhne v pondělí.

Křídlovická laťka

V úterý 11. 4. proběhl další ročník soutěže ve skoku vysokém Křídlovická laťka. Závodu se zúčastnilo 57 skokanů. Početní diváci povzbuzovali zejména v rozhodujících okamžicích. Závodníci se jim odměnili kvalitními výkony a dramatickými souboji o vítězství.
Mladší žáci soutěžili od 12. hodin a v napínavé koncovce koncovce výkonem 145 cm zvítězil Dan Kněžík nad Vaškem Krausem, který skočil o 5 cm méně. Klukům zdatně konkurovala vítězka dívek Mia Humpolíková výškou 135 cm.
Ve starší kategorii byli … Celý příspěvek

Informace školní družiny

Aktuální informace pro oddělení č. II, III, IV, VI, IX

Od 25. 4. 2017 (úterý) se otevírají nové prostory školní družiny „Byteček“ (nachází se naproti budovy ŠD „Domečku“). V těchto prostorách bude umístěno II. oddělení (paní vychovatelka Kopečková). Časy vyzvedávání dětí zůstávají stejné (12.45 h, 13.45 h, od 15.00 h kdykoliv).

POZOR!
pro oddělení č. III, IV, VI, IX platí poslední možnost vyzvedávání dětí z budovy ZŠ Nádvorní (vchod na I. stupeň) v 15.00 hodin.

Další možnost vyzvedávání dětí:
Celý příspěvek

Matematické soustředění žáků VI.C

Ve středu 29. března odjeli naši „noví“ šesťáci na matematické soustředění do Moravského krasu, kde řešili různé logické úlohy, chodili na procházky a zahráli si spoustu pohybových her. Protože spolu byli celé tři dny pohromadě, více se sblížili a skamarádili. Také si tam užili hodně legrácek a zábavy (hry, muzika, pověsti…). Ani jídlo tam neměli špatné, chutnalo … Celý příspěvek

Jarní úklid řeky Svratky

Už minulý rok jsme navázali spolupráci s Povodím Moravy, a.s. V rámci projektu Water and Its Magical Power jsme pomáhali uklidit okolí řeky Svratky od ulice Křídlovická ( železniční most) po most v Komárově. Loni jsme nasbírali přes 860 kg odpadu. Letos jsem náš úsek opět vyčistili v rámci projektového dne Den Země. Naši žáci a pedagogové … Celý příspěvek

Čmeláčí povídání

Páteční setkání mladých badatelů se neslo v duchu „opylovačů“.

Přijela za námi paní doktorka Komzáková z Výzkumného ústavu pícninářského v Troubsku, v němž se zabývají chovem čmeláka zemního, díky kterému se můžeme například celý rok těšit z úrody rajčat. Na rozdíl od včel mu totiž nevadí uzavřené prostory skleníků ani počasí tzv. pod mrakem. Celý příspěvek