Vánoční zájezd do Krakova a Věličky

Naše škola nabízí žákům druhého stupně jednodenní předvánoční výlet do Krakova a solných dolů Vělička. Zájezd se uskuteční ve středu 11. 12. 2019.
Závaznou přihlášku s penězi mohou děti odevzdávat do 21. 10. 2019 paní učitelce Radce Smyčkové v kabinetě TV.

Informační leták a přihláška

Kroužky Cambridge English

Pro školní rok 2019/2020 plánujeme kroužky Cambridge English úrovní Starters, Movers, Flyers. Úroveň Starters je obvykle vhodná pro žáky 3. a 4. tříd, Movers pro žáky 4. a 5. tříd a Flyers pro žáky 5. a 6. tříd.

Informace ŠD

Zvonek pro vyzvedávání dětí (v době od 15:15 do 15:45) ze školní družiny v budově ZŠ Nádvorní je umístěn při vstupu vedle vrátnice. Označení zvonku – ŠD Klub.

Informace ŠD – organizace prvního týdne

  • Rozmístění dětí – pondělí 2. 9. 2019
    • II. třídy – odchází po vyučování do ŠD Byteček
    • III. třídy – odchází po vyučování do ŠD Domeček
    • Od 12.30 h si vyzvedávejte všechny děti v ŠD Domečku.
  • Rozmístění dětí – úterý 3. 9. 2019
    • Od 12.45 h si můžete děti vyzvednout:

Rozmístění dětí od středy 4. 9. 2019 platí dle … Celý příspěvek