Předávání vysvědčení žákům devátého ročníku na radnici MČ Brno-střed 2016

Cyklozávod 2016

Sportovní odpoledne 2016

Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky proběhnou ve čtvrtek 26. května 2016.