Zahájení školního roku 2016/2017

Cyklozávod 2016

Sportovní odpoledne 2016

Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky proběhnou ve čtvrtek 26. května 2016.