Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou matematiky, přírodovědných předmětů a informatiky proběhnou ve čtvrtek 26. května 2016.